Zgłoszenie techniczne

W celu dokonania zgłoszenia technicznego należy wypełnić formularz znajdujący się poniżej.
Zgłoszenie techniczne należy wysłać dla pojedynczego produktu.

Dane zgłaszającego

Nazwa firmy

NIP

Imię i nazwisko

E-mail

Nr telefonu

Dane usterki

Producent

Kod produktu

Numer seryjny

Data wstąpienia usterki (rrrr-mm-dd)

Opis usterki

Zmiany w ustawieniach produktu
Dokładny opis zmian w ustawieniach
(np. protokoły, prędkość transmisji itp.)

Przepisz tekst z obrazka
captcha

TOP